Liejame gręžtinius pamatus 80 kvadratų namui Klaipėdoje